Aktualności

Zobacz także... [268]
 • Śledztwo dotyczące rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim [2020-01-30]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje, powierzone Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, śledztwo w sprawie dotyczącej osób zajmujących się rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pedofilskim.

  czytaj więcej »
 • Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie dotyczącej wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych [2019-12-20]

  Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 18 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 5 osób współdziałających w popełnianiu przestępstw polegających na wyłudzaniu kwot pieniężnych z odszkodowań komunikacyjnych.

  czytaj więcej »
 • PO I Ds. 40.2019 - Dom Opieki im. A. Alzheimera [2019-12-09]

  Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych i osoby wykonujące uprawnienia pokrzywdzonych, że w sprawie sygn. akt PO I Ds. 40.2019 dotyczącej fizycznego i psychicznego znęcania się nad podopiecznymi Domu Opieki im. A. Alzheimera, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019r. został powołany biegły lekarz neurolog z listy Sądu Okręgowego w Siedlcach, celem wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu. Termin wykonania wskazanej czynności zakreślono do dnia 31 marca 2020r.

  W terminie zawitym 7 dni  od dnia ogłoszenia pokrzywdzony może złożyć wniosek o doręczenie postanowienia (art. 131 § 3 kpk).
  Pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie (art. 318kpk)

  czytaj więcej »
 • Komunikat - PO I Ds 67.2018.S [2019-11-15]

  Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie PO I Ds 67.2018.S postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 r. zostało ono umorzone w części dotyczącej przekroczenia uprawnień w okresie od dnia 7 października 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, przez funkcjonariusza publicznego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, poprzez obciążenie dłużników kosztami i opłatami egzekucyjnymi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawach egzekucyjnych Km 75/18, 45/2018, 1/2018, 1078/2017, 638/2016, 1749/2017, 1047/2017, 1046/2017, 1056/17, 1049/2017, 1055/2017, 1045/2017, 9/2018, 204/2018, 47/2018, 33/2018, 20/2018, 14/2018, 230/2017, 52/2018, 408/15,  Km 1852/17, Km 1771/17, Km 421/2018, Km 87/2018, czym działano na szkodę interesu prywatnego dłużników i wierzycieli występujących w w/w sprawach, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk. ...

  czytaj więcej »
 • Zwrot kosztów podróży [2019-11-14]

  ZARZĄDZENIE OBOWIĄZUJE OD 1.01.2020 ROKU

  czytaj więcej »
 • Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach [2019-10-21]

  Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz. 729), Prokuratura Okręgowa w Siedlcach  informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załącznku nr 1, zakwalifikowene jako zużyte i przeznaczone do sprzedaży / nieodpłatnego przekazania / darowizny.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-10-18]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 24 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 28 grudnia 2019 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach [2019-09-17]

  W dniu 13 września 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko Dejanowi Apastasi S. podejrzanemu o to, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Siedlcach, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Wojciecha Kudelskiego, zadał mu z dużą siłą - nożem o długości całkowitej 22 cm – uderzenie, powodując ranę kłutą skutkującą ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pokrzywdzonego w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu, nie osiągając zamierzonego rezultatu, z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu natychmiastowej pomocy medycznej, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

  czytaj więcej »
 • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach [2019-09-13]

  we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Olsztynie, Warmińsko - Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej i Warmińsko - Mazurskim Urzędem Celno – Skarbowym, prowadzi śledztwo dotyczące międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy, która to działalność skutkowała uszczupleniem należności podatkowych w wielkich rozmiarach.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-09-11]

  o niewystępowaniu do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o powołanie żadnej z kandydatek na stanowisko Prokuratora Prokuatury Rejonowej w Węgrowie.

  czytaj więcej »
 • Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Garwolinie [2019-07-25]

  Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Garwolinie

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-07-22]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 16 sierpnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 31 sierpnia 2019 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-07-12]

  Komunikat

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-07-02]

  Prokurator Rejonowy w Garwolinie działając na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 28 czerwca 2019 roku został do Sądu Okręgowego w Siedlcach II Wydział Karny skierowany akt oskarżenia przeciwko Pawłowi R.

  czytaj więcej »
 • Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Garwolinie [2019-07-01]

  Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Garwolinie

  czytaj więcej »
 • Wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych [2019-06-18]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w siedzibach prokuratur okręgu siedleckiego.

  czytaj więcej »
 • Usługa przewozu zwłok na zlecenie prokuratury [2019-05-30]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zaprasza do złożenia oferty na przewóz zwłok i szczątków ludzkich na zlecenie i z terenu działania Prokuratur Rejonowych okręgu siedleckiego, tj.: Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie, Sokołowie Podlaskim.

  czytaj więcej »
 • Wykonanie okresowych przeglądów serwisowych centrali wentylacyjnej [2019-05-17]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych przeglądów serwisowych centrali wentylacyjnej.

  czytaj więcej »
 • Caritas Diecezji Siedleckiej [2019-05-02]

  na terenie województwa mazowieckiego prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Siedlcach z całodobowym dyżurem telefonicznym oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach, Zbuczynie, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim oraz Węgrowie.

  czytaj więcej »
 • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach [2019-04-05]

  nadzoruje śledztwo przeciwko m.in. Urszuli D., Jackowi W. i innym osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było nielegalne wprowadzanie do obrotu paliwa i posługiwanie się przy tym fikcyjnymi dokumentami.

  czytaj więcej »
 • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach [2019-04-03]

  wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Siedlcach zabójstwa Wojciecha Kudelskiego – byłego wieloletniego Prezydenta Miasta Siedlce.

  czytaj więcej »
 • IV Kongres Nauk Sądowych [2019-02-28]

  IV Kongres Nauk Sądowych

  czytaj więcej »
 • Informacja o wyroku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim [2019-02-28]

  W sprawie przeciwko Tomaszowi G., którego Prokurator Okręgowy w Siedlcach oskarżył o to, że w okresie od 24 do 28 listopada 2014 r. w Przywózkach, dopuścił się wyrębu i kradzieży 56 sztuk drzewa o wartości 29.481 zł. na szkodę Sławomira W. i 57 sztuk drzewa o wartości 18 443 zł. na szkodę Krzysztofa K.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-02-26]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 21 czerwca 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 29 czerwca 2019 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-02-15]

  Prokurator   Okręgowy w Siedlcach  informuje,   że  w  związku z  tegorocznymi  obchodami  Tygodnia  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,  w dniach od 18 do 22 lutego 2019 r.  prokuratorzy,  asesorzy i asystenci prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach i w prokuraturach rejonowych w Siedlcach,  Mińsku Mazowieckim,  Garwolinie, Węgrowie i Sokołowie Podlaskim, w godzinach urzędowania pełnić będą w siedzibach  jednostek  dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać porady prawne.

  czytaj więcej »
 • Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Zamościu i Prokuratury Okręgowej w Siedlcach i podległych im Prokuratur Rejonowych [2019-02-06]

  Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Zamościu i Prokuratury Okręgowej w Siedlcach i podległych im Prokuratur Rejonowych

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-12-31]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że na stronie internetowej Prokuratury Krajowej www.pk.gov.pl w zakładce <Działalność – Wytyczne i Zarządzenia> opublikowane zostały Wytyczne Prokuratora Generalnego Nr 9/2018 z 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełniane na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych (znak: PK II P 431.72.2018).

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-12-20]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2018-12-20]

   skierował do Sadu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi F. oskarżonemu o dokonanie w nocy z 23 na 24 stycznia 2018 r. w Grabianowie rozboju na osobie Mirosława A. oraz o dokonanie w dniu 11 lutego 2018 r. w Siedlcach zabójstwa Grzegorza Sz.
  Do zabójstwa Grzegorza Sz. doszło w mieszkaniu należącym do ofiary.

  czytaj więcej »
 • Prokurator Okręgowy w Siedlcach [2018-11-29]

  skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi I. i Damianowi I., którym zarzucono między innymi dokonanie licznych wyłudzeń mienia w związku z prowadzoną działalnością    w postaci spółki z o. o. Grupa Producencka ,,Nasze Zboża” z siedzibą  w miejscowości Borki Kosy. 

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9