Aktualności

Zobacz także... [287]
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-08-11]

  w dniu 22 lipca 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Z. oraz Cezaremu T. oskarżonych o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim [2016-08-11]

   w dniu 29 lipca 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim akt oskarżenia przeciwko R. B. oskarżonemu o to, że:
  I. w dniu 07 września 2015 r. na drodze krajowej K-63 pomiędzy miejscowościami B. – W. G., gm. Bielany, pow. sokołowski, woj, mazowieckie, znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy w stężeniu ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-08-11]

  w dniu 5 sierpnia 2016 r. skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Aleksandrze C. o to, że w dniu 25 stycznia 2016 r. w miejscowości Zamienie, pow. miński, woj. mazowieckie prowadząc samochód osobowy marki Toyota Corolla naruszając nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym ...

  czytaj więcej »
 • Informacja o sprawie 2 Ds. 1025/15 Prokuratury Rejonowej w Siedlcach [2016-08-10]

   W sprawie zaistniałego w dniu 7 listopada 2015 r. w miejscowości Bejdy zdarzenia drogowego, polegającego na tym, że kierujący samochodem osobowym marki VW Golf wjechał w kolumnę pieszych, poruszających się drogą prowadzącą z miejscowego kościoła na cmentarz parafialny, prokurator ogłosił zarzuty...

  czytaj więcej »
 • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach [2016-07-15]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo w sprawie trwającego w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2016 r. w Siedlcach, przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zatrudnionych w...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-07-15]

   w dniu 11 lipca 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi P. oskarżonemu o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-07-15]

   w dniu 28 czerwca 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi J. oskarżonego o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim [2016-07-07]

   w dniu 27 czerwca 2016 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Paulinie S. podejrzanej o to, że:...

  czytaj więcej »
 • Prokuratura Rejonowa w Węgrowie [2016-07-06]

   skierowała w dniu 30 czerwca 2016 roku wniosek o tymczasowe aresztowanie Ryszarda P. podejrzanego o to, że w dniu 28 czerwca 2016 roku w T..., gm. Grębków dopuścił się rozboju ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Węgrowie [2016-06-30]

   w dniu 23 czerwca 2016r. skierował do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi S. o to, że:...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-30]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Magdaleny M. o czyn polegający na tym, że w okresie od 1 maja 2015 roku do 30 września 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-30]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonymi Rafałem C. i Dariuszem G. kar za przestępstwo polegające na tym, że

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-30]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Stanisławem B. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim [2016-06-30]

  w dniu 21 czerwca 2016 roku skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi Jakubowi N. i Marcie S. oskarżonym o to, że w dniu 24 września 2015 r. w Sokołowie Podlaskim, pow. sokołowski, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ...

  czytaj więcej »
 • Dostawa druków [2016-06-28]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zaprasza do złożenia oferty na "dostawę druków" ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-20]

   w dniu 14 czerwca 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi K.  oskarżonemu o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-20]

   w dniu 17 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Damianowi Hubertowi L. oskarżonego o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-17]

   w dniu 9 czerwca 2016 roku w sprawie PR 2 Ds. 401.2016.D skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi M. oskarżonemu o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-17]

   w dniu 7 czerwca 2016 roku w sprawie PR 2 Ds. 255.2016 skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Monice P-B. oskarżonej o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-15]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Marcinem K. kary za przestępstwo polegające na ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-09]

   w dniu 31 maja 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Jerzemu S. oskarżonemu o to, że w bliżej nieustalonym dniu w okresie od ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-09]

   w dniu 31 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Maciejowi W., Damianowi F., Olgierdowi B., Erykowi K. oskarżonym o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-09]

   w dniu 31 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Aleksandrowi P oskarżonemu o to, że ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-08]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Janem P. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 3 maja 2016 roku w miejscowości S.L. woj. mazowieckiego, znajdując się w stanie nietrzeźwości...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-08]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Rafałem P. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 21 lutego 2016 roku w Siedlcach (…) po uprzednim zdemontowaniu z elewacji budynku zabrał w celu przywłaszczenia ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-06]

  w dniu 19 maja 2016 r. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Annie S. podejrzanej o to, że w okresie od 26 października 2015 roku do dnia 10 grudnia 2015 roku w miejscowości Mińska Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie, działając z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w celu uzyskania informacji, do której nie była upoważniona, posługiwała się wobec Łukasza S. urządzeniem podsłuchowym ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-06]

   w dniu 19 maja 2016 r. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Sz. podejrzanemu o to, że
  I. w okresie od marca 2015 roku do 28 marca 2016 roku w …, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą polegającą na ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Damianem A. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Markiem Tadeuszem R. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 5 marca 2016 roku w Siedlcach ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Krzysztofem B. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10