Aktualności

Zobacz także... [287]
 • Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim [2016-02-17]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Arturem M.  kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 24 grudnia 2015 roku na trasie K-63 między miejscowościami S.-Z. gm. S., pow. sokołowski, woj. mazowieckie, kierował w ruchu lądowym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-02-17]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Andrzejem K. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 17 grudnia 2014 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego w punkcie handlowym (…) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-02-17]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną Agnieszką Anetą Ł. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 14 stycznia 2016 roku w Siedlcach (…) woj. mazowieckiego dokonała zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-02-17]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-02-17]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Leszka K. o czyn polegający na tym, że w dniu 2 grudnia 2015 roku (…) w Siedlcach, województwo mazowieckie, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-02-17]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Wiesławem B. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 21 stycznia 2016 roku na ulicy (…) w Siedlcach  woj. mazowieckie, znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-02-15]

   w dniu 11 lutego 2016 r.  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Halinie Z. oskarżonej o to, że:

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2016-02-10]


        Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, że w związku z tegorocznymi obchodami Tygodnia  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w dniach od 22 do 26 lutego  2016 r. prokuratorzy, asesorzy i aplikanci prokuratur rejonowych w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Węgrowie i Sokołowie Podlaskim, w godzinach urzędowania pełnić będą w siedzibach jednostek dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać porady prawne.  

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Węgrowie [2016-02-09]

  w dniu 27 stycznia 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia przeciwko Justynie M. oskarżonej o to, że w dniu 24 sierpnia 2015 roku na trasie Węgrów – Jartypory umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Sokołowie [2016-02-09]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Garwolinie [2016-02-08]

  W dniu 29 stycznia 2016 roku Prokurator Rejonowy w Garwolinie skierował do Sądu Rejonowego w Garwolinie II Wydział Karny przeciwko Damianowi H. oskarżonemu o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Garwolinie [2016-02-08]

  W dniu 28 stycznia 2016 roku Prokurator Rejonowy w Garwolinie skierował do Sądu Rejonowego w Garwolinie II Wydział Karny przeciwko Zbigniewowi L. oskarżonemu o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-02-08]

  w dniu 28 stycznia 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Arturowi K oskarżonymu o to, że w dniu 2 października 2015 roku w miejscowości Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie, dokonał...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-02-08]

  w dniu 14 stycznia 2016 roku skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi D oskarżonemu o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim [2016-02-08]

  skierował do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim akt oskarżenia przeciwko Janowi M.  o to, że w dniu 08 grudnia 2015r. na trasie C. – P. gm. C., woj. mazowieckie nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-02-03]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Krzysztofowi Z. oraz Grzegorzowi Patrykowi Ż. o to, że w dniu 20 listopada 2015 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-02-03]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Małgorzacie Justynie G. o to, że w dniu 13 września 2012 roku w Siedlcach, województwo mazowieckie...

  czytaj więcej »
 • PROKURATURA OKRĘGOWA [2016-01-28]

  po analizie materiałów uzyskanych przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach, w dniu 25 stycznia 2016 r. wszczęła śledztwo w sprawie dokonanego w okresie od 22 do 24 stycznia 2016 r. na terenie gminy Siedlce i miejscowości Krzywopłoty, woj. zachodniopomorskie, nielegalnego handlu bronią palną, to jest o czyn z art. 263 §1 i 2 kodeksu karnego.

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-01-26]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krystianowi G. i Tomaszowi Sz. o to, że w bliżej nieokreślonym dniu w okresie od lipca do 13 sierpnia 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego przy ul. (…) z budynku opuszczonej szkoły specjalnej

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-30]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi K. o to, że:
  I.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2015 roku do 25 sierpnia 2015 roku w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-30]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi R. o to, że w dniu 22 sierpnia 2015 r. na ul. (…) w Siedlcach działając publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie dla obowiązującego porządku prawnego wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą wziął udział w pobiciu Grzegorza G....

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-30]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Mariuszem F....

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-30]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Waldemarem K....

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-22]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Katarzyny P. o czyn polegający na tym, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-22]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną Anną J. kary za przestępstwo polegające na tym, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-22]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. o to, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. w Siedlcach woj. mazowieckiego wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-22]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-22]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-22]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-12-15]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym...

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10