Aktualności

Zobacz także... [287]
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-09-01]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Patryka P. o czyn polegający na tym, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-09-01]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi W. o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-09-01]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi B. o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-09-01]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Edwardem Cz. kary za przestępstwo polegające na tym, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2015-08-25]

  Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w sierpniu 2015 r. skierował akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. oskarżonemu o to że w bliżej nieustalonym okresie do dnia 6 maja 2015 roku w Mrozach, powiat miński, województwo mazowieckie, publicznie propagował ustrój faszystowski na portalu społecznościowym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-08-18]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-08-18]

  skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. o to, że w dniu 29 maja 2015 r. w miejscowości (…) gm. (…), woj. mazowieckie zadał Andrzejowi S. kilka uderzeń obuchem siekiery w okolice głowy...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-08-11]

   skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Sz. o to, że w dniu 23 maja 2015 r. w mieszkaniu przy ul. (…) w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając umyślnie z zamiarem ewentualnym przez wielokrotne zadawanie uderzeń...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2015-07-07]

   skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przeciwko Damianowi D., Konradowi G, Kamilowi M, Dariuszowi P.,  Hubertowi P., Łukaszowi Ś,  akt oskarżenia o to, że:

  W dniu 12 kwietnia 2015 r.  w miejscowości P.,  powiat miński, województwo mazowieckie wzięli udział w bójce...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2015-07-07]

  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Jackowi M. o to, że :

  w dniu 26 kwietnia 2015 r. w miejscowości Sulejówek, pow. miński, woj. mazowieckie spowodował...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2015-07-07]

  skierował w czerwcu 2015 roku akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi P., o to, że:

  w dniu 16 maja 2015 roku w miejscowości M., pow. miński, woj. mazowieckie, działając z zamiarem ewentualnym usiłował spowodować u Piotra P. ciężki uszczerbek na zdrowiu...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Garwolinie [2015-07-06]

  działając na podstawie art. 334 § 5 k.p.k., zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 29 czerwca 2015 roku został do Sądu Rejonowego w Garwolinie II Wydział Karny skierowany akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi R. oskarżonemu o to, że w okresie od dnia 13 czerwca 2014 roku do dnia 11 sierpnia 2014 roku w Sulbinach gm. Garwolin woj. mazowieckiego doprowadził szereg osób...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-30]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi M. o to, że:...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-30]

   skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi Antoniemu S. o to, że  w dniu 28 marca 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą nieletnią, posługując się nożem, żądając wydania torebki damskiej, zagroził...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-30]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Karolowi E. o to, że:...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-22]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Rafałowi W. o to, że:...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-22]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi Dariuszowi J. o to, że w okresie od 21 do 22 sierpnia 2014 roku, w Siedlcach przy ul. (…), po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka garażu...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-22]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Karolowi R. o to, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. w miejscowości N. wbrew przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2015-06-16]

  w dniu 11 maja 2015 r. skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. oskarżonemu o to, że:

  w dniu 31 marca 2015 r. w Mińsku Mazowieckim na skrzyżowaniu ulic Langiewicza z ulicą Letniskową, pow. miński, woj. mazowieckie uderzył ręką w głowę...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2015-06-16]

   w dniu 19 maja 2015 r. skierował do Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Katarzynie L. o to, że:

  w dniu 24 lutego 2015 r. w Mińsku Mazowieckim, woj. mazowieckie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo Kredytową im. F. Stefczyka ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-16]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi O., Wincentemu O. oraz Markowi D. o to, że w nocy z 20 na 21 kwietnia 2013 r. w miejscowości S., działając wspólnie i w porozumieniu włamali się do koparki CAT M315...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-08]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Michałowi J. o to, że:...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-06-08]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi C. o to, że w dniu 2 września 2014 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim, działając w zamiarze, by nieustalone osoby doprowadziły...

  czytaj więcej »
 • Usługa przewozu zwłok na zlecenie prokuratury [2015-06-02]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zaprasza do złożenia oferty na przewóz zwłok i szczątków ludzkich na zlecenie i z terenu działania Prokuratur Rejonowych okręgu siedleckiego, tj.: Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie, Sokołowie Podlaskim.

  czytaj więcej »
 • Zaproszenie do złożenia oferty [2015-05-26]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zaprasza do złożenia oferty na dostawę tonerów i tuszy oraz innych materiałów eksploatacyjnych...

  czytaj więcej »
 • Witamy na nowej stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Siedlcach [2015-05-26]

  Mamy nadzieję, że nowy serwis internetowy pozwoli jego użytkownikom na sprawne wyszukanie niezbędnych informacji oraz będzie pomocny w rozwiązaniu chociażby części problemów jakim muszą sprostać potencjalni uczestnicy postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.

  Informacje zawarte w zakładkach Vademecum oraz Informator nie są wyczerpującym kompendium przepisów prawa, lecz stanowią wyłącznie zbiór wybranych zasad i procedur o podstawowym znaczeniu dla uczestników określonego postępowania. Informacje te nie zastąpią wiedzy jaką posiada prawnik...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2015-05-26]

  Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Marcie Justynie O. o to, że w bliżej nieustalonej dacie...

  czytaj więcej »
 • Publikacje prasowe [2015-02-26]

  Publikacje prasowe, czyli informacje o wybranych publikacjach prasowych dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
 • Zmiany w prawie [2015-02-26]

  Zmiany w prawie, czyli wybrane, nowe regulacje prawne dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
 • Orzeczenia [2015-02-26]

  Orzeczenia, czyli wybrane, szczególnie istotne orzeczenia TK, SN, ETS, ETPCz, sądów apelacyjnych dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10