Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Komunikat - PO I Ds 67.2018.S

  Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie PO I Ds 67.2018.S postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 r. zostało ono umorzone w części dotyczącej przekroczenia uprawnień w okresie od dnia 7 października 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, przez funkcjonariusza publicznego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, poprzez obciążenie dłużników kosztami i opłatami egzekucyjnymi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawach egzekucyjnych Km 75/18, 45/2018, 1/2018, 1078/2017, 638/2016, 1749/2017, 1047/2017, 1046/2017, 1056/17, 1049/2017, 1055/2017, 1045/2017, 9/2018, 204/2018, 47/2018, 33/2018, 20/2018, 14/2018, 230/2017, 52/2018, 408/15,  Km 1852/17, Km 1771/17, Km 421/2018, Km 87/2018, czym działano na szkodę interesu prywatnego dłużników i wierzycieli występujących w w/w sprawach, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk. ...

  czytaj więcej »
 • [Informator] Zwrot kosztów podróży

  ZARZĄDZENIE OBOWIĄZUJE OD 1.01.2020 ROKU

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

  Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz. 729), Prokuratura Okręgowa w Siedlcach  informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załącznku nr 1, zakwalifikowene jako zużyte i przeznaczone do sprzedaży / nieodpłatnego przekazania / darowizny.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 24 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 28 grudnia 2019 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

  W dniu 13 września 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko Dejanowi Apastasi S. podejrzanemu o to, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Siedlcach, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Wojciecha Kudelskiego, zadał mu z dużą siłą - nożem o długości całkowitej 22 cm – uderzenie, powodując ranę kłutą skutkującą ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pokrzywdzonego w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu, nie osiągając zamierzonego rezultatu, z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu natychmiastowej pomocy medycznej, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych

   W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Prokuraturze zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:
  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 16:00. Prokurator Okręgowy...

  czytaj więcej »
1 2 3