Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Śledztwo dotyczące rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje, powierzone Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, śledztwo w sprawie dotyczącej osób zajmujących się rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pedofilskim.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie dotyczącej wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych

  Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 18 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 5 osób współdziałających w popełnianiu przestępstw polegających na wyłudzaniu kwot pieniężnych z odszkodowań komunikacyjnych.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] PO I Ds. 40.2019 - Dom Opieki im. A. Alzheimera

  Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych i osoby wykonujące uprawnienia pokrzywdzonych, że w sprawie sygn. akt PO I Ds. 40.2019 dotyczącej fizycznego i psychicznego znęcania się nad podopiecznymi Domu Opieki im. A. Alzheimera, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019r. został powołany biegły lekarz neurolog z listy Sądu Okręgowego w Siedlcach, celem wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu. Termin wykonania wskazanej czynności zakreślono do dnia 31 marca 2020r.

  W terminie zawitym 7 dni  od dnia ogłoszenia pokrzywdzony może złożyć wniosek o doręczenie postanowienia (art. 131 § 3 kpk).
  Pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie (art. 318kpk)

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat - PO I Ds 67.2018.S

  Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie PO I Ds 67.2018.S postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 r. zostało ono umorzone w części dotyczącej przekroczenia uprawnień w okresie od dnia 7 października 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, przez funkcjonariusza publicznego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, poprzez obciążenie dłużników kosztami i opłatami egzekucyjnymi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawach egzekucyjnych Km 75/18, 45/2018, 1/2018, 1078/2017, 638/2016, 1749/2017, 1047/2017, 1046/2017, 1056/17, 1049/2017, 1055/2017, 1045/2017, 9/2018, 204/2018, 47/2018, 33/2018, 20/2018, 14/2018, 230/2017, 52/2018, 408/15,  Km 1852/17, Km 1771/17, Km 421/2018, Km 87/2018, czym działano na szkodę interesu prywatnego dłużników i wierzycieli występujących w w/w sprawach, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk. ...

  czytaj więcej »
 • [Informator] Zwrot kosztów podróży

  ZARZĄDZENIE OBOWIĄZUJE OD 1.01.2020 ROKU

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych

   W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Prokuraturze zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:
  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 16:00. Prokurator Okręgowy...

  czytaj więcej »
1 2 3