Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w dniach 24 i 25 września 2020 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kolejnych 5 osób współdziałających w ujawnionym w kwietniu 2019 r. procederze wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych od towarzystw ubezpieczeniowych.

       W toku trwającego od kwietnia 2019 r. śledztwa ustalono, że na terenie różnych miejscowości, w szczególności znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, działały współpracujące ze sobą osoby, zajmujące się wyłudzaniem odszkodowań z tytułu zgłaszanych do ubezpieczycieli zdarzeń drogowych. Luksusowe samochody, głównie sprowadzane z zagranicy, były rejestrowane na podstawione osoby i ubezpieczane polisami OC i AC. Sprawcy organizowali fikcyjne kolizje drogowe z udziałem osób, na które zarejestrowane były samochody lub osób „wynajmowanych” przez organizatorów procederu jako kierowcy – uczestnicy upozorowanych kolizji drogowych. Po celowym doprowadzeniu do uszkodzenia pojazdu, powstała szkoda zgłaszana była do ubezpieczyciela przez osoby, na które był zarejestrowany pojazd lub przez rzekomego kierowcę samochodu. W zgłoszeniach szkód wskazywano nieprawdziwe okoliczności zdarzenia, które rzekomo miało szkodę spowodować. Osoby, na które zarejestrowane były samochody, w dokumentach przedkładanych ubezpieczycielom, wskazywały należące do nich rachunki bankowe do wypłaty odszkodowań. Po otrzymaniu kwoty odszkodowania, osoby te wypłacały ją na ogół w gotówce, którą przekazywały organizatorom procederu. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że z tytułu wypłat nienależnych odszkodowań z polic OC i AC mogło dojść do wyłudzenia około 5 milionów zł. od co najmniej 4 towarzystw ubezpieczeniowych. Do chwili obecnej postanowienia o przedstawieniu zarzutów wyłudzeń lub usiłowania wyłudzenia odszkodowań z tytułu pozorowanych szkód, wydano wobec 72 osób. Zarzuty przedstawiono już 68 osobom, w tym zatrzymanym w ostatnich dniach pięciorgu podejrzanym.  

        Wobec czworga podejrzanych zatrzymanych w dniach 24 - 25 września 2020 r. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju. Jeden z podejrzanych - na wniosek prokuratora - został postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach z dn. 26 września 2020 r. tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. W sprawie tej tymczasowo aresztowanych jest obecnie 4 podejrzanych.Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.