Komunikat

W związku z TYGODNIEM MEDIACJI, który w tym roku  obchodzony będzie w okresie od 12 do 17 października, prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, w dniu 12 października, w godzinach urzędowania jednostki i w jej siedzibie (Siedlce, ul. Brzeska 16), pełnić będą dyżury, w trakcie których przybliżą zainteresowanym osobom  ideę mediacji, a także wyjaśnią jakie korzyści płyną z tej alternatywnej formy rozwiązywania sporów.