Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

W zamian za dzień wolny od pracy, ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.