Komunikat

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 z późn. zm.) § 56 ust. 1 pkt 2 oraz § 59 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrnego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206 z późn. zm.), zarządza się co następuje.

§ 1. Ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

§ 2. W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa w § 1, ustala się dzień 27 czerwca 2020 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

 

Pełna treść komunikatu w załączonym pliku pdf.

Lista plików