Prokuratura Rejonowa w Węgrowie zawiadamia, że w sprawie PR I Ds 621.2020.D postanowieniem z dnia 20.08.2020 r. zostało ono umorzone.

Lista plików