Niniejszym informuję wszystkich pokrzywdzonych w sprawie PR 1 Ds. 1224.2017, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Siedlcach umożyła postępowanie w sprawie zaistniałego w dniu 30 maja 2017 r. w Siedlcach woj. mazowieckiego udostępnienia wbrew przepisom ustawy osobie nieupoważnionej danych osobowych klientów Alior Bank S.A. poprzez załączenie na służbowym laptopie do prywatnej wiadomości e-mail w domenie Wirtualna Polska 168 plików z danymi osobowymi ponad 5 tysięcy osób....

Lista plików