Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych i osoby wykonujące uprawnienia pokrzywdzonych, że w sprawie sygn. akt PO I Ds. 40.2019 dotyczącej fizycznego i psychicznego znęcania się nad podopiecznymi Domu Opieki im. A. Alzheimera, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019r. został powołany biegły lekarz neurolog z listy Sądu Okręgowego w Siedlcach, celem wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu. Termin wykonania wskazanej czynności zakreślono do dnia 31 marca 2020r.

W terminie zawitym 7 dni  od dnia ogłoszenia pokrzywdzony może złożyć wniosek o doręczenie postanowienia (art. 131 § 3 kpk).
Pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie (art. 318kpk)