Vademecum prawa karnego - pokrzywdzony

Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in. przebieg postępowania karnego, a w szczególności:

  • postępowania przygotowawczego
  • oraz uprawnień i obowiązków pokrzywdzonego.

 

Zobacz także... [9]