Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim w dniu 7 maja 2016 r. przedstawił  Maciejowi  T. zarzut, że w dniu 05 maja 2016 r. w miejscowości Chmielnik gm. Sabnie pow. sokołowski woj. mazowieckie wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środków odurzających i psychotropowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz amfetaminy, tj. o przestępstwo  określone w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tekst jednolity z 2012 r. poz. 124 z późn. zmianami/. Stosownie do wniosku prokuratora, Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim zastosował wobec wymienionego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.
Sprawca czynu opisanego w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.