Prokurator Rejonowy w Garwolinie

W dniu 28 stycznia 2016 roku Prokurator Rejonowy w Garwolinie skierował do Sądu Rejonowego w Garwolinie II Wydział Karny przeciwko Zbigniewowi L. oskarżonemu o to, że w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 4 grudnia 2015 roku w m. Ł. znęcał się fizycznie i psychicznie nad ojcem, w ten sposób, że znajdując się najczęściej pod działaniem alkoholu wielokrotnie wszczynał awantury domowe , w trakcie których kierował pod jego adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe, szarpał za ubranie , popychał wykręcał ręce, groził popełnieniem przestępstwa na jego szkodę, to jest o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.  wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie oskarżonemu kary 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 3 ( lat ) próby, a nadto środków probacyjnych w postaci obowiązku powstrzymywania się od nadużywania alkoholu i poprawnego zachowania się wobec pokrzywdzonego oraz dozór kuratora w okresie próby.