Prokurator Rejonowy w Garwolinie

W dniu 29 stycznia 2016 roku Prokurator Rejonowy w Garwolinie skierował do Sądu Rejonowego w Garwolinie II Wydział Karny przeciwko Damianowi H. oskarżonemu o to, że   w  dniu 13 grudnia  2015 roku  w  m. Ł. będąc w stanie nietrzeźwości kierował  po drodze publicznej samochodem marki FSO Polonez przy czym czynu tego sie dopuścił będąc uprzednio  skazanym  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wniosek o skazanie  bez przeprowadzania rozprawy  i  wymierzenie oskarżonemu  kary 12 ( dwunastu ) miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 ( trzydziestu ) godzin w stosunku miesięcznym. Nadto orzeczenie wobec oskarżonego środków karnych w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenia pieniężnego w wysokości 10. 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.