Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 19 maja 2015 r. skierował do Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Katarzynie L. o to, że:

w dniu 24 lutego 2015 r. w Mińsku Mazowieckim, woj. mazowieckie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo Kredytową im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni, za pomocą wprowadzenia w błąd pracownika w/w podmiotu co do rodzaju swojego zatrudnienia w firmie „Kebab Bar” Danuta P. oraz zamiaru spłaty pożyczki, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pożyczki w kwocie 20000 złotych, na podstawie przedłożonego dokumentu poświadczającego okoliczności niezgodne z rzeczywistością w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w w/w firmie, celu jednakże nie osiągnęła z uwagi na odmowę przez pracownika SKOK Stefczyka udzielenia wnioskowanej pożyczki, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 §1  k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Powyżej opisany czyn zabroniony zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8.