Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 11 maja 2015 r. skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. oskarżonemu o to, że:

w dniu 31 marca 2015 r. w Mińsku Mazowieckim na skrzyżowaniu ulic Langiewicza z ulicą Letniskową, pow. miński, woj. mazowieckie uderzył ręką w głowę Dariusza A., powodując u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy ze wstrząśnieniem mózgu oraz stłuczenie odcinka szyjnego kręgosłupa, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ciała i spowodowały rozstrój zdrowia Dariusza A. na okres powyżej 7 dni, tj. o czyn z art. 157 § 1 k.k.

Powyżej opisany czyn zabroniony zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.