Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim skierował w czerwcu 2015 roku akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi P., o to, że:

w dniu 16 maja 2015 roku w miejscowości M., pow. miński, woj. mazowieckie, działając z zamiarem ewentualnym usiłował spowodować u Piotra P. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu – uszkodzenia zatoki czołowej, mózgu w okolicy płata czołowego i narządu wzroku w ten sposób, że zadał pokrzywdzonemu dwa ciosy nożem typu tasak w okolice głowy, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę obronną Piotra P., powodując u wymienionego powstanie rany rąbanej w lewej okolicy czołowo-ciemieniowej ze złamaniem kości czaszki z odłamem fragmentów kostnych w okolicy czołowej oraz rany rąbanej w prawej okolicy potylicznej które spowodowały rozstrój zdrowia trwający dłużej od 7 dni, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

 Stosownie do treści art. 11 § 3 kk i art. 14 § 1 kk przedmiotowy czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 Wobec Mirosława P. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji.

 Do aktu oskarżenia dołączono wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionej z Mirosławem P. kary oraz środka karnego w postaci zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za doznaną krzywdę.