Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Jackowi M. o to, że :

w dniu 26 kwietnia 2015 r. w miejscowości Sulejówek, pow. miński, woj. mazowieckie spowodował rozstrój zdrowia Łukasza M. trwający krócej niż siedem dni w ten sposób, że czterokrotnie ugodził nożem pokrzywdzonego w różne części ciała doprowadzając w ten sposób do ran kłutych przedramienia prawego, ramienia prawego, uda prawego i powłoki brzucha w okolicy podbrzusza prawego, jednocześnie będąc osobą najbliższą zamieszkującą wspólnie z pokrzywdzonym  tj. o czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 157 § 4 kk

 Czyn opisany powyższej zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2