Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przeciwko Damianowi D., Konradowi G, Kamilowi M, Dariuszowi P.,  Hubertowi P., Łukaszowi Ś,  akt oskarżenia o to, że:

W dniu 12 kwietnia 2015 r.  w miejscowości P.,  powiat miński, województwo mazowieckie wzięli udział w bójce, w ten sposób, że wzajemnie zadawali sobie uderzenia rękoma i kopali nogami po ciele, co skutkowało u nich naruszeniem czynności narządów ciała, przez co narazili siebie wzajemnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk  lub art. 157 § 1 kk tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

Czyn opisany w powyżej  zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3