Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w sierpniu 2015 r. skierował akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. oskarżonemu o to że w bliżej nieustalonym okresie do dnia 6 maja 2015 roku w Mrozach, powiat miński, województwo mazowieckie, publicznie propagował ustrój faszystowski na portalu społecznościowym „Facebook” poprzez umieszczenie na profilu Mateusza P. symboli i treści nazistowskich, tj. o czyn z art. 256 § 1 kk. Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do lat dwóch.