Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 14 stycznia 2016 roku skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi D oskarżonemu o to, że

I.    W okresie od daty bliżej nieustalonej do dnia 16 października 2015 roku w miejscowości Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał ziele konopi innych niż włókniste, przy czym uprawa ta mogła dostarczać znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste oraz wytworzył susz roślinny w ilości ... co stanowiło znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany tj. o czyn z art. 53 ust. 2 w zb. z art. 63 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 roku Dz. U. nr179 poz. 1481 ze zm. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II.    W okresie od dnia 27 października 2015 roku do dnia 28 października 2015 roku w miejscowości Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie, wbrew przepisom ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał przy sobie i w miejscu swojego zamieszkania znaczą ilość środka odurzającego w postaci marihuany.  tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 roku Dz. U. nr 179 poz. 1481 ze zm.

III.    W bliżej nieustalonym czasie w okresie wakacji 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku w miejscowości Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, wielokrotnie w krótkich odstępach czas, działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił ustalonym osobom środki odurzające w postaci marihuany i środki psychotropowe w postaci amfetaminy
 
tj. o czyn z art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 roku Dz. U. nr 179 poz. 1481 ze zm. w zw. z art. 12 k.k.

Czyny opisane w powyżej wymienionych punktach zagrożone są następującymi karami
-    czyn z art. 53 ust. 2 w/wym. Ustawy karą od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności i karą grzywny
-    czyn z art. 59 ust. 1 w/wym. Ustawy karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz przepadek korzyści majątkowej
-    czyn z art. 62 ust. 2 w/wym. Ustawy karą od 1roku do 10 lat pozbawienia wolności, przepadek środków odurzających
-    czyn z art. 63 ust. 3 w/wym. Ustawy karą od 6 miesięcy do 8 miesięcy pozbawienia wolności