Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 28 stycznia 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Arturowi K oskarżonymu o to, że w dniu 2 października 2015 roku w miejscowości Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie, dokonał uszkodzenia ciała Marka S. w ten sposób, że kilkukrotnie kopał pokrzywdzonego w głowę oraz po ciele, czym spowodował u niego szereg obrażeń ciała skutkujących rozstrojem jego zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie z oczywiście błahego powodu, okazując przez to lekceważenie porządku prawnego, ponadto czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat, po odbyciu co najmniej 1 roku kary pozbawienia wolności uprzednio będąc skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k. za umyślne przestępstwo podobne
tj. o czyn z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57 a § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. 

Czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Artykuł  57 a § 2 k.k. obliguje do orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego.