Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 11 lutego 2016 r.  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Halinie Z. oskarżonej o to, że:
I.  w dniu 5 listopada 2015 r. w Mińsku Mazowieckim, pow. miński, woj. mazowieckie, składając zawiadomienie i zeznania przed funkcjonariuszem Policji z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zawiadomieniu o niedopełnionym przestępstwie, złożyła zawiadomienie o niedopełnionym przestępstwie i zeznała nieprawdę, co do faktu dokonania w dniu 5 listopada 2015 r. rozboju na jej szkodę, wiedząc, że przestępstwa tego nie popełniono, tj. o czyn z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
II.  w dniu 4 listopada 2015 r. w Mińsku Mazowieckim, pow. miński woj. mazowieckie przy ulicy Sosnkowskiego 28, w salonie z automatami do gier o niskich wygranych, będąc pracownikiem tego salonu, z metalowej kasetki, w której znajdował się depozyt dla graczy, dokonała kradzieży pieniędzy w łącznej kwocie 2790 złotych, czym działała na szkodę Jana M., tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.
Do aktu oskarżenia Prokurator dołączył wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie, uzgodnionej z oskarżoną kary i środków karnych, tj. za pierwszy czyn kary 8 miesięcy pozbawienia wolności; za drugi czyn kary 8 miesięcy pozbawienia wolności, kary grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przy przyjęciu wartości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, obowiązku naprawienia szkody w całości na rzecz pokrzywdzonego; wymierzenie kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz świadczenia pieniężnego w kwocie 300 złotych.