Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

w dniu 23 marca 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przeciwko Łukaszowi K. i Łukaszowi L.  akt oskarżenia o to, że:

o to, że w dniu 23 października 2015 roku w miejscowości M., powiat miński, województwo mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu  dokonali   pobicia Artura O.,  w ten sposób, że zadawali  pokrzywdzonemu uderzenia rękami po całym ciele, w szczególności w okolicę głowy,  narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia  skutku  określonego w art. 156 § 1 kk, a nadto Łukasz  K.  uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz w wyniku czego doznał on  obrażeń ciała w postaci rozerwania gałki ocznej z uszkodzeniem błony naczyniowej, soczewki i przyczepu przyśrodkowego mięśnia  prostego, krwotokiem wewnątrzgałkowym i krwotokiem do lewego oczodołu, a także złamania ścian lewego oczodołu, złamania lewej zatoki szczękowej i złamania kości nosa, przy czym  skutkiem uszkodzenia lewej gałki ocznej jest ślepota pourazowa i pourazowy zanik lewej gałki ocznej, co stanowi inne ciężkie kalectwo, przy czym  Łukasz L. czynu tego dopuścił się w ciągu  5 lat po odbyciu  co najmniej roku pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne, będąc uprzednio skazany w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk 

            tj. wobec   Łukasza K. o czyn z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt. 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk  zaś  wobec  Łukasza L.  o czyn z art. 158 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk


Czyny opisane w powyżej wymienionych punktach zagrożone są następującymi karami:

- czyn z art. 156 § 1 pkt.  2 kk   zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10

- czyn z art. 158 § 2 kk  w zw. z art. 64 § 2 kk zagrożony jest  karą pozbawienia wolności  do  12 lat    

Wobec podejrzanych Łukasza K. i Łukasza L.  zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.