Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim skierował w dniu 7 kwietnia 2016 r. do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia  przeciwko Małgorzacie S., o to, że:
w dniu 23 listopada 2015 r. w M., pow. miński. woj. mazowieckie, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Krzysztofa S., zadała mu dwa ciosy nożem w udo lewe, czym spowodowała głęboką ranę kłutą z uszkodzeniem tętnicy udowej, następowym masywnym krwotokiem zewnętrznym, prowadzącym do rozwinięcia się wstrząsu urazowo – krwotocznego, w wyniku czego doszło do śmierci w/w pokrzywdzonego, przy czym w czasie popełnienia zarzucanego jej czynu jej zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk

Czyn z art. 148 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżona w chwili skierowania do Sądu aktu oskarżenia przebywała w Areszcie Śledczym.