Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przeciwko Januszowi Kazimierzowi S.  akt oskarżenia o to, że:

w  okresie czasu od 10 lutego 2015 roku do dnia 20 listopada 2015 roku w miejscowości W., gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie dokonał przywłaszczenia powierzonego mu mienia w postaci lawety m-ki RYDWAN B3000 o numerach rejestracyjnych ... o wartości  5.000 zł, na szkodę Ireneusza Dz, w ten sposób, że wypożyczył ją i do chwili obecnej nie zwrócił  tj. o czyn z art. 284 § 2 kk

Czyn opisany w powyżej  zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5