Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 29 lipca 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Franciszkowi T.  oskarżonemu o to, że

 W bliżej nieustalonym czasie w miejscowości R., pow. miński, woj. mazowieckie, udaremnił  zaspokojenie wierzyciela – Skarbu Państwa, poprzez zniszczenie składników własnego majątku, zajętych i oddanych na przechowanie w dniu 21 lipca 2015 roku, w postaci wyciętego drzewa w ilości pięciu sosen, trzech brzóz, jednej osiki, w celu udaremnienia wykonania wyroku z dnia 4 kwietnia 2016 roku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, – tj. czyn z art. 300 § 2 k.k.

Za czyn ten grozi oskarżonemu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności