Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim  w dniu 10 sierpnia 2016 r. skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Janowi G. oskarżonemu o to, że w dniu 22 lipca 2015 r. w miejscowości Bauska w Republice Łotwy złożył obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w wysokości 30 euro osobom pełniącym funkcję publiczną w państwie obcym – funkcjonariuszom Policji Republiki Łotwy, aby skłonić ich do naruszenia przepisów prawa w postaci zaniechania sporządzenia protokołu wykroczenia, tj. o czyn z art. 229 § 1 k.k. w zw. z art. 229 § 3 k.k. w zw. z art. 229 § 5 k.k.
Za powyższy czyn oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do lat 10.