Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 23 sierpnia 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Katarzynie Krystynie M.  oskarżonej o to, że

W dniu 3 lipca 2016 roku w miejscowości W., gmina Siennica, pow. miński, woj. mazowieckie udzieliła nieodpłatnie wbrew przepisom ustawy małoletniemu Bartoszowi G. środka odurzającego w postaci marihuany o nieustalonej ilości przekraczającej 0,12 grama netto, którego część wspólnie wypalili tj. o czyn z art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224).

Za czyn ten grozi podejrzanej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.