Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Wawrzyńcowi S.  oskarżonemu o to, że w  okresie od 14 do 15 lutego 2016 roku w Mińsku Mazowieckim, działając w zamiarze pozbawienia życia Józefa B., zadał mu cztery uderzenia narzędziem ostrym i kończystym w klatkę piersiową i brzuch, w następstwie czego Józef B. doznał głębokich ran kłutych klatki piersiowej, z uszkodzeniem obu płuc z krwotokiem do jam opłucnowych, które to obrażenia skutkowały jego zgonem, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.
Za czyn ten grozi oskarżonemu kara od 8 lat do 15 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności