Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Jakubowi B. oskarżonemu o to, że w okresie od 1 do 5 lipca 2016 roku w miejscowości Budy Przytockie, gmina Kałuszyn, znęcał się nad zwierzętami, tj. jedenastoma kozami, w ten sposób, że przez kilka upalnych dni pozostawił je bez opieki, nie zapewniając  wystarczającej ilości pokarmu i wody, przy czym cztery z nich przywiązał do drzewa łańcuchami, które raniły zwierzęta i uniemożliwiały im swobodne poruszanie,  tj. o czyn z art. 35 ust. 1 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Za czyn ten grozi oskarżonemu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od miesiąca do 2 lat.