Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim nadzoruje śledztwo przeciwko Marcinowi D. podejrzanemu o to, że:
-  w okresie od sierpnia 2015 r. do sierpnia 2016 r. w Warszawie, w Warszawie Wesołej oraz Sulejówku,  znęcał się ze szczególnym okrucieństwem psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną M. P. w ten sposób, że pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, używał w stosunku do niej słów powszechnie uznanych za obelżywe, pozbawiał wolności, groził pozbawieniem życia oraz spowodowaniem obrażeń ciała, używał siły fizycznej w ten sposób, że uderzał ją po ciele i gryzł, szczypał kombinerkami, w tym w dniu 13 czerwca 2015 r. skaleczył ją szklaną butelką w okolicy stawu kolanowego i podudzia, 25 grudnia 2015 r. zranił ją nożem w okolicę obojczykową, zaś w dniu 2 sierpnia 2016 roku uderzał po rękach, głowie i po całym ciele oraz przeciął jej skórę dłoni nożem, szczypał kombinerkami, co spowodowało u niej utratę przytomności, powstanie obrażeń w postaci wstrząśnienia mózgu, stłuczenia i powierzchownych ran w okolicy czołowej, prawego oczodołu, okolicy jarzmowej lewej, okolic skroniowych, okolicy potylicy, skóry kończyn dolnych i górnych, okolic lędźwiowych, przy czym obrażenia te spowodowały u pokrzywdzonej trwałe istotne zeszpecenie ciała, tj. o przestępstwo określone w art. 207 § 2 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk  w zw. z art. 11 § 2 kk;
- w dniu 2 października 2016 r. w Sulejówku,  spowodował naruszenie czynności narządu ciała na okres nieprzekraczający 7 dni u M. G. poprzez dźgnięcie jej nożyczkami w ramię, tj. o przestępstwo określone w art. 157 § 2 kk,
- w dniu 13 października 2016 r. w Sulejówku, pozbawił M. G. wolności poprzez jej zamknięcie w swoim mieszkaniu oraz naruszył jej nietykalność cielesną podduszając kablem od przedłużacza, tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zb. z art. 189 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,
- w dniu 21 października 2016 r. w Warszawie-Wesołej, groził M. G. pozbawieniem życia, która to groźba wzbudziła u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona,  tj. o czyn z art. 190 § 1 kk,
- w dniu 16 listopada 2016 r. w Mińsku Mazowieckim, groził M. P. pozbawieniem życia jej i jej dzieci, która to groźba wzbudziła u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk.
W sprawie tej prokurator zastosował wobec podejrzanego, w dniu 4 sierpnia 2016 r., środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną.
Podejrzany nie stosował się jednak do warunków dozoru i wbrew zakazowi kontaktował się telefonicznie z pokrzywdzoną. Ponadto w październiku 2016 r. swojej kolejnej partnerce groził pozbawieniem życia, pozbawiał ją wolności i naruszał jej nietykalność cielesną. Nadto w dniu 16 listopada 2016 r. podejrzany ponownie telefonicznie kontaktował się z M. P., grożąc  pozbawieniem życia jej i jej dzieci.
Okoliczności powyższe sprawiły, iż na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim zastosował wobec Marcina D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.