Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Marcie Justynie O. o to, że w bliżej nieustalonej dacie początkowej po dniu 05 września 2007 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku w Siedlcach, woj. mazowieckie ukrywała dokument w postaci prawa jazdy kategorii B numer (…), wydany dnia (…) przez Prezydenta Miasta Siedlce na druku (…), którym nie miała prawa wyłącznie rozporządzać, tj. o przestępstwo określone w art. z art. 276 kk.