Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi C. o to, że w dniu 2 września 2014 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim, działając w zamiarze, by nieustalone osoby doprowadziły Wojciecha W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, ułatwił im popełnienie tego czynu w ten sposób, że na ich prośbę założył na swoje dane w Banku BGŻ z/s w Warszawie rachunek o nr (…), na który następnie Wojciech W. wpłacił pieniądze w kwocie 1.000 zł tytułem zaliczki na pięć motocykli marki MZ oferowane do sprzedaży na portalu internetowym OLX nr ogłoszenia (…) za cenę 2.500 zł, a następnie po zaksięgowaniu kwoty 1.000 zł na rachunku założonym przez Krzysztofa C. osoby te zagarnęły ją, nie przekazując nabywcy przedmiotu sprzedaży, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z  art. 286 § 1 kk.

 

W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy w Siedlcach do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary i środków karnych, bez przeprowadzenia rozprawy. W sprawie wobec Krzysztofa C. (na etapie postępowania przygotowawczego) stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.