Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi O., Wincentemu O. oraz Markowi D. o to, że w nocy z 20 na 21 kwietnia 2013 r. w miejscowości S., działając wspólnie i w porozumieniu włamali się do koparki CAT M315 stanowiącej własność Wojciecha N., w ten sposób, iż siłowo otworzyli korek wlewu paliwa maszyny i zabrali w celu przywłaszczenia około 110 litrów oleju napędowego o wartości 600 zł, siłowo otworzyli zamknięty na zamek schowek, skąd zabrali w celu przywłaszczenia trzy klucze płaskie, dwa klucze płaskie oczkowe, klucz hydrauliczny i klucz krzyżakowy do kół o wartości 150 zł, czyli mienie o łącznej wartości około 750 zł na szkodę Wojciecha N., przy czym Piotr O. zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc skazany za umyślne przestępstwo podobne, natomiast Wincenty O. zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku kary pozbawienia wolności będąc skazany w warunkach określonych w art. 64 § 2 kk, tj. o czyn z art. 279 § 1 kk, w stosunku Piotra O. o czyn z art. 279 §  1 kk w zw. z art. 64 §  1 kk, a w stosunku do Wincentego O. o czyn z art. 279 §  1 kk w zw. z art. 64 §  2 kk.

Tymże aktem oskarżenia oskarżono nadto Piotra O. o to, że w bliżej nieustalonym okresie do dnia 11 sierpnia 2014 r. na swojej działce o nr 693 przeprowadził bez uzyskania stosownego zezwolenia roboty budowlane przy usytuowanym tam budynku mieszkalnym polegające na wykonaniu nowego wieńca żelbetowego, nadbudowaniu budynku poprzez wykonanie ścianki kolankowej wysokości 30 cm, wykonaniu nowych ścian szczytowych z bloczków z betonu komórkowego, wymianie konstrukcji więźby dachowej oraz wykonaniu pokrycia dachowego, tj. o czyn z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.).  

Czyn z art. 279 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym zgodnie za art. 64 § 1 kk sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, zaś wg art. 64 § 2 kk sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Czyn z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.