Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Karolowi R. o to, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. w miejscowości N. wbrew przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środki odurzające w postaci marihuany o wadze 1,155  grama netto oraz substancję psychotropową w postaci jednej tabletki MDMA (3,4 Metylenodioksymetamfetaminy), tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 ze zm.)  

 

W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy w Siedlcach do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary i środków karnych, bez przeprowadzenia rozprawy.