Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi Dariuszowi J. o to, że w okresie od 21 do 22 sierpnia 2014 roku, w Siedlcach przy ul. (…), po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka garażu (…) dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia  rower typu damka marki (…) o wartości 1000 złotych na szkodę Dariusza O. i Jadwigi O., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk.                  

 

Czyn z art. 279 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.