Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Rafałowi W. o to, że:

   I.  w dniu 18 lipca 2014 roku w nieustalonym miejscu ze skutkiem zaistniałym w Siedlcach, woj. mazowieckiego, działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził Łukasza J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1000 złotych, w ten sposób, że za pośrednictwem portalu odsprzedamwczasy.pl, podając swoje dane personalne oferował do sprzedaży bony (…) o wartości 1500 złotych za cenę 1000 złotych, czym wprowadził kupującego w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy kupna sprzedaży towaru, a następnie pomimo otrzymania zapłaty powyższej kwoty na posiadany rachunek bankowy nr (…) nie wywiązał się z zawartej umowy, nie przesyłając nabywcy przedmiotu sprzedaży i nie zwracając wpłaconych przez Łukasza J. pieniędzy, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk;

II.    w okresie od 24 do 29 października 2014 roku w bliżej nieustalonym miejscu ze skutkiem zaistniałym w Siedlcach, woj. mazowieckiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Kamila M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 200 złotych, w ten sposób, że znajdując na portalu ogłoszeniowym Gummtree.pl ofertę Kamila M. dot. zakupu biletu na wykłady Jordana Belforda zaoferował do sprzedaży w/w bilet wprowadzając kupującego w błąd co do faktu posiadania biletu jak i zamiaru jego sprzedaży, a następnie nie przesyłając przedmiotu zakupu, zatrzymał pieniądze przekazane przez pokrzywdzonego na wskazany należący do niego rachunek bankowy o nr (…), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk;

III.  w okresie od dnia 4 stycznia 2015 r. do dnia 13 stycznia 2015 r. w Siedlcach woj. mazowieckiego korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności udzielonej postanowieniem Sądu Okręgowego (…) z dnia (….) w sprawie o sygn. akt (…) w odbywaniu 8 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (…) z dnia (…) roku w sprawie sygn. akt (…) bez usprawiedliwionej przyczyny nie powrócił do Zakładu Karnego w Siedlcach w ciągu trzech dni po upływie wyznaczonego terminu, tj. o czyn z art. 242 § 3 kk.

W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy w Siedlcach do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary i środków karnych, bez przeprowadzenia rozprawy.