Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Karolowi E. o to, że:

 

  • w dniu 8 kwietnia 2015 r. w sklepie (…) w Siedlcach woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą nieletnią, posłużył się dokumentem stwierdzającym tożsamość (…) w postaci dowodu osobistego nr (…) i dokumentem stwierdzającym prawa majątkowe (…) w postaci bonu towarowego PSS Społem nr (…) o wartości 30 zł, w ten sposób, że dokumenty te wraz z kartą klienta Społem PSS w Siedlcach nr (…) okazał sprzedawcy sklepu (…) Społem PSS w Siedlcach w celu nabycia towarów za posiadany bon towarowy, to jest o czyn z art. 275 § 1 kk;
  • w dniu 11 kwietnia 2015 r. (…) w Siedlcach, woj. mazowieckie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia torebki damskiej z zawartością dowodu osobistego nr (…) oraz legitymacji emeryta (…), a następnie usunął te dokumenty, którymi nie miał prawa rozporządzać, czym działał na szkodę (…), to jest o czyn z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;
  • w dniu 12 kwietnia 2015 r. (…) w Siedlcach, woj. mazowieckie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia torebki damskiej z zawartością dowodu osobistego nr (…) oraz legitymacji emeryta (…), a następnie usunął te dokumenty, którymi nie miał prawa rozporządzać, czym działał na szkodę (…), to jest o czyn z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;
  • w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu w ustaloną osobą nieletnią, używając wobec (…) przemocy w postaci popchnięcia jej, doprowadził do jej przewrócenia, w wyniku czego doznała ona: sińca i otarcia naskórka w okolicy łokcia lewego, stłuczenia barku lewego, stłuczenia bocznej powierzchni uda lewego, które to obrażenia ciała powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres nieprzekraczający siedmiu dni, a następnie przez wyrwanie zabrał jej w celu przywłaszczenia torebkę damską o wartości 20 zł, z zawartością portfela o wartości 10 zł z pieniędzmi w kwocie 38,70 zł oraz dokumentu stwierdzającego jej tożsamość w postaci dowodu osobistego, to jest o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

 

W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy w Siedlcach do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary i środków karnych, bez przeprowadzenia rozprawy. Na etapie postępowania przygotowawczego, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Siedlcach, stosowany był wobec Karola E. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.