Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi Antoniemu S. o to, że  w dniu 28 marca 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą nieletnią, posługując się nożem, żądając wydania torebki damskiej, zagroził (…) natychmiastowym użyciem wobec niej przemocy, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia torebkę damską o wartości 70 zł, telefon komórkowy marki Sony Ericsson WT 19i Black wraz ze słuchawkami o wartości 200 zł, aparat słuchowy o wartości 2.500 zł, pieniądze w kwocie 3 zł, dokument stwierdzający tożsamość (…) w postaci dowodu osobistego, kartę bankomatową Alior Banku, imienną kartę miejską MPK, imienną kartę członkowską PSS Społem w Siedlcach, książeczkę zdrowia dziecka na nazwisko (…), bony PSS Społem o wartości 220 zł, co do których to dokumentów nie miał prawa rozporządzać i je w ukrył w skrytce w poszyciu dachowym niezamieszkałego budynku, tj. o czyn z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Tymże aktem oskarżenia Prokurator Rejonowy w Siedlcach oskarżył Kamila W. o to, że w dniu 29 marca 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, nabył od Przemysława S. za kwotę 40 zł telefon komórkowy marki Sony Ericsson WT 19i Black o wartości 200 zł, wiedząc, że przedmiot ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk

W odniesieniu do tego oskarżonego Prokurator Rejonowy w Siedlcach dołączył wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary i środków karnych, bez przeprowadzenia rozprawy.

Czyn opisany w art. 280 § 2 kk (który to przepis będzie stanowił postawę wymiaru kary wobec Przemysława Antoniego S.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 3 do 15. Na etapie postępowania przygotowawczego, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Siedlcach stosowany był wobec Przemysława Antoniego S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.