Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Sz. o to, że w dniu 23 maja 2015 r. w mieszkaniu przy ul. (…) w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając umyślnie z zamiarem ewentualnym przez wielokrotne zadawanie uderzeń obutą nogą, w tym kopanie w twarz i okolice jamy brzusznej oraz narządów płciowych zewnętrznych, a po przewróceniu Mariana S., przez zadawanie uderzeń nogami w okolice przedniej powierzchni klatki piersiowej, w tym deptanie i skakanie po niej, spowodował u niego obrażenia ciała (…), które to obrażenia stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym w następstwie obfitego krwawienia do jamy brzusznej z urazowo uszkodzonej wątroby i krezki jelitowej Marian S. doznał wstrząsu krwotocznego, który był bezpośrednią przyczyną jego śmierci na miejscu zdarzenia, tj. o czyn z art. 156 § 3 w zw. z § 1 pkt 2 kk.

Czyn powyższy zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. W sprawie stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.