Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. o to, że w dniu 29 maja 2015 r. w miejscowości (…) gm. (…), woj. mazowieckie zadał Andrzejowi S. kilka uderzeń obuchem siekiery w okolice głowy w tym jedno ze znaczną siłą, w wyniku których Andrzej S. doznał obrażeń ciała (…) powodując u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym przewidywał, że zadanie powyższych urazów może spowodować śmierć Andrzeja S. i na to się godził, jednakże swojego zamiaru w postaci zabicia Andrzeja S. nie zrealizował z uwagi na udzieloną mu pomoc medyczną, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czyn powyższy zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 8 do lat 15, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym zgodnie z art. 14 § 1 kk sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.