Prokurator Rejonowy w Siedlcach

stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Edwardem Cz. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 3 maja 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, chcąc spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu u Marka W. użył przemocy wobec pokrzywdzonego polegającej na uderzaniu go krzesłem, a następnie odłamaną nogą od krzesła kilkadziesiąt razy ze zróżnicowaną siłą w tym z dużą siłą w głowę, w tylną powierzchnię tułowia oraz w kończyny górne i dolne w wyniku, czego spowodował u niego obrażenia (…) i w następstwie tych obrażeń spowodował zgon Marka W. w dniu 4 maja 2015 r. spowodowany (…), co mógł przewidzieć, tj. o przestępstwo z art. 156 § 3 kk.

 

Czyn powyższy zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.