Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi B. o to, że w okresie od stycznia 2013 r. do 17 marca 2015 r.  w Siedlcach, woj. mazowieckie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną Barbarą B. w ten sposób, że  będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury w miejscu zamieszkania, (…), a ponadto uderzając rękoma po ciele spowodował u pokrzywdzonej w dniu 11 marca 2015 roku obrażenia ciała w postaci (…), które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres nie przekraczający siedem dni, tj. o czyn z art. 207  §  1 kk  w  zb. z art. 157 §  2 kk  w  zw. z art. 11 §  2 kk.

 

Czyn z art. 207 § 1 kk (który to przepis będzie stanowił podstawę wymiaru kary) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.