Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi W. o to, że w bliżej nieustalonym okresie do dnia 3 marca 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego posiadał bez wymaganego ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji zezwolenia: broń palną – pistolet marki „TT” kal 7, 62 mm z magazynkiem z zawartością 6 sztuk amunicji kal 7, 62 mm, tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k. W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy w Siedlcach do aktu oskarżenia dołączył, stosownie do treści art. 335 § 2 kpk, wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie  uzgodnionych z oskarżonym kar i środków karnych.

 

Czyn z art. 263 § 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.