Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Patryka P. o czyn polegający na tym, że w dniu 26 czerwca 2015 r. w miejscowości Ż., (…) naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, iż kierując samochodem marki „ Skoda Felicja” (…) i przejeżdżając przez skrzyżowanie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prowadzącemu samochód marki „Volkswagen Golf” (…) Wiesławowi K. doprowadzając do zderzenia obu pojazdów, w wyniku czego pasażerka w/w Irena K. doznała obrażeń ciała (…), które to obrażenia powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres przekraczający siedem dni, druga pasażerka Marianna K. doznała obrażeń ciała (…), które to obrażenia powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres przekraczający siedem dni, natomiast Wiesław K. doznał obrażeń ciała (…), które powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres nieprzekraczający siedmiu dni, tj. o czyn z art. 177 § 1 kk . 

 

W pisemnym wniosku Prokurator Rejonowy w Siedlcach określił okres próby na 1 rok.

Czyn z art. 177 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.