Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie kary uzgodnionej z oskarżonym Krzysztofem Konradem W. za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 5 września 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckie, znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził samochód marki Toyota (…) o nr rej. (…) w ruchu lądowym, tj. o czyn z  art. 178a § 1 kk.

Czyn powyższy zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.