Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Danielowi Stanisławowi K. o to, że:

        I.  w dniu 2 lipca 2015 r. w miejscowości K., gm. S. zabrał w celu krótkotrwałego użycia samochód marki „ Opel (…)” nr rej. (…) o wartości 2.500 zł będący własnością Anny B., tj. o czyn z art. 289 § 1 kk;

     II.  w czasie i miejscu jak w pkt. I uszkodził telefon marki „ Samsung Core+” o wartości 700 zł będący własnością Anny B., w ten sposób, iż rzucił nim o ścianę, nadepnął nogą oraz mocno ścisnął ręką, tj. o czyn z art. 288 § 1 kk.

 

Czyny z art. 288 § 1 kk oraz z art. 289 § 1 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.